Arkitekttegnede sommerhuse - Seesthuse.dk

 

                             Ring 48 17 69 08 
     
 
Hornbæk serien
Rørvig serien
Samsø serien
Priser
Materialebeskrivelse
Byggegrund og ansøgning
Husets konstruktion
Vinduer, døre og glasarbejder
Tagkonstruktion og terrasse
Indvendigt udseende
Malerarbejde
Murerarbejde
Installationer - el og VVS
hvidevarer
Generelt / forbehold

Byggegrund og ansøgning3

Projekt og byggeansøgning

Projekttegninger

Projekttegninger tilrettes med fundamentsplan, afløbsplan, grundplan, facadetegninger, nødvendige snittegninger samt projekttegning med bebyggelsens placering på byggegrunden.

Byggeansøgning

Seest Huse A/S ansøger om normal byggetilladelse hos de respektive myndigheder, herunder foretager evt. anmeldelser overfor grundejerforening og fredningsnævn.

 

Byggegrund, husafsætning 

Byggegrund

Prislisteprisen er baseret på, at byggegrunden hvor bebyggelsen skal opføres er plan jf. pkt. 2.4, er uden høj grundvandsstand, bæredygtig og ryddet for bevoksning, trærødder, etc. Endvidere skal der kunne køres helt frem til op-førelsesstedet med 30 t tung og 15 m. lang lastbil.

Husafsætning

Bebyggelsen skal afsættes af aut. landinspektør, der samtidig skal attestere bebyggelsens lovlige placering. Alle skelpæle skal være synlige. Landinspektørudgifter er excl.

Jordbundsundersøgelse

Der skal foreligge jordbundsundersøgelse, som skal bekræfte jordbundens bæreevne. Jordbundsundersøgelse er excl.

Skrående byggegrund

Prislisteprisen er baseret på, at terrænet, hvor bebyggelsen skal opføres, er plan indenfor +/- 15 cm.

 

Jordarbejde 

Overfladejord

Inden for bebyggelsen afgraves overfladejorden i max. 15 cm dybde, og henlægges i depot på byggegrunden. Overfladejorden erstattes af et 15 cm komprimeret sandlag. 

 
Bestil katalog
 

 Seest Huse A/S • Nordager 2 • DK-6000 Kolding • Hovedkontor 75 52 69 11 • Salgskontor 48 17 69 08 • E-mail: info@skarebyg.dk