Arkitekttegnede sommerhuse - Seesthuse.dk

 

                             Ring 48 17 69 08 
     
 
Hornbæk serien
Rørvig serien
Samsø serien
Priser
Materialebeskrivelse
Byggegrund og ansøgning
Husets konstruktion
Vinduer, døre og glasarbejder
Tagkonstruktion og terrasse
Indvendigt udseende
Malerarbejde
Murerarbejde
Installationer - el og VVS
hvidevarer
Generelt / forbehold

Husets konstruktion

Fundament, gulvkonstruktion, afløb 

Randfundament (lavenergi)

Speciel SEEST lavenergifundament med 25 cm brede fuldstøbte randfundamenter i beton type 25. I top og bund indstøbes 4 stk. Ø12 tentor-stål for at imødegå revnedannelser. Total sokkelhøjde er beregnet til 110 cm heraf ca. 20 cm som synlig sokkel over terræn. Øverste 40 cm af fundamentet udføres med lodret 75 mm isolering med speciel konstruktion af leca-therm. Fundamentet monteres med nødvendige husforankringer. Synligt fundament betonsvummes eller pudses.

Terrængulve (lavenergi)

På sandlaget udlægges 320 mm tykke højisolerende og kapillarbrydende gulvelementer jf. DS 410, hvorpå der fuldstøbes et ca. 120mm SELVBÆRENDE betondæk i betonstyrke 25 med indstøbt armeringsnet iht. DS 13 0 82. Hele konstruktionsopbygningen radonsikres iht. BR 99.

Fundament til træterrasser

Fundamentet til træterrasse udføres af 200 x 300 leca- /beton. 

Kloak

Indvendige afløbsledninger udføres af PVC frie Wavin afløbsrør, som føres 1 m. uden for fundamentet, klar for tilslutning til det udvendige afløbssystem. Gulvafløbsskåle monteres med forkromet rist og ramme.

Afløbsriste

Forkromede trekantet hjørne afløbsrist udføres i bruseniche.

 

Vægge 

Vægkonstruktion

280 mm. ydervægskonstruktion opbygget af meget kraftig tømmerkonstruktion. Elementerne er udført efter nyeste lavenergimetoder i tæthed og isoleringskrav på fabrik. Væggene krydsisoleres med 240 mm isolering i klasse 34.

Udvendig beklædning

Lodret monteres udvendig beklædning lodret med 28 x 175 mm brede udført af Gran - planker i 28 x 175 mm i speciel Seest Huse K-Profil. Seest Huse Elegance serien leveres i glat eller ru udførelse. Planker er malerbehandlet 1 gange fra fabrik i skifersort farve, og efterbehandles 1 gang jf. farvesortiment udvalgt i Seest Huse Elegance. Efter montagen på byggepladsen foretages evt. malerreparation.

Beklædninger monteres på ventilationsbånd, og heldækkende vindspærre.

Indvendige skillevægge

Skillevægge udføres med lydisolering foretaget med isolering.

Alle skillevægge undtagen badeværelser, udføres som 100 mm. vægge. Badeværelser udføres som 130 mm. med vådrumssikring.

Halvvæg i køkken

Halvvæg i køkken jf. plantegning udføres i samme opbygning som skillevægge med filt og i en højde af 120 cm. Topplade leveres som massiv 300 m. træ jf. valg som køkkenbordplade. 


Bestil katalog

  Seest Huse A/S • Nordager 2 • DK-6000 Kolding • Hovedkontor 75 52 69 11 • Salgskontor 48 17 69 08 • E-mail: info@skarebyg.dk