Arkitekttegnede sommerhuse - Seesthuse.dk

 

                             Ring 48 17 69 08 
     
 
Hornbæk serien
Rørvig serien
Samsø serien
Priser
Materialebeskrivelse
Byggegrund og ansøgning
Husets konstruktion
Vinduer, døre og glasarbejder
Tagkonstruktion og terrasse
Indvendigt udseende
Malerarbejde
Murerarbejde
Installationer - el og VVS
hvidevarer
Generelt / forbehold

    Tagkonstruktion og terrasse  

Tag, loft, udhæng 


Tagkonstruktion (lavenergi)

Tagkonstruktionen udføres som bjælkespærskonstruktion og opbygges på gennemgående limtræskonstruktion i kippen.

Vinkelhuse konstrueres med bærende limtræs kehl-spær, således loftet også følger taghældningen i vinkelbygningen.

Dimensioner iht. statik og hustype. Synlig limtræ hvidmales 1 gang fra fabrik. 


Loftsbeklædning

Som indvendig loftbeklædning monteres ludbehandlede 120 mm brede profilbrædder opsat på diffusionstæt PVC-fri folie.


Tagudhæng

Tagudhæng leveres af vaccumimprægnerede og to gange hvidmalede sternbrædder. Underside af udhænget beklædes med hvidtonede profilbrædder med indbygget insektnet.


Overdækket terrasse / indgang

Overdækkede terrasser og indgangspartier leveres med underside beklædt som udhæng. Terrasselævægge leveres træbeklædt eller med glas jf. entreprisetilbud.


Bærende søjler

Bærende søjler forarbejdes runde med speciel kejletop og hvidbehandles. Søjlerne opsættes i galvaniseret søjlefod.


Bærende remme / bjælker

Alle bærende remme / vandrette bjælker udføres i limtræ og hvidmales to gange.

Tagbeklædning, tagrender, inddækninger 


Tagbeklædning
Tagbeklædning udføres af tagsten i fabrikat dobbeltfalset IBF som udvælges i Seest Huses farvesortiment.

Undertagsdug
Under tagstenene monteres diffusionsåben tagdug, som fastholdes med 45 mm afstandslægter. Undertaget monteres med blafreklodser.

Zinktagrender
Tagrender og nedløbsrør leveres i zink. Nedløbsrør afsluttes 10 cm under beklædningen.

Zinkinddækninger
Topinddækning af sternbrædder i gavle udføres af 100 mm lodret zinkbeklædning. Inddækningsprofiler til skotrender og tagrender udføres ligeledes af zink.

Udluftningsventiler
Rumudluftning fra badeværelser samt køkken føres i isolerede rør til udluftningsventiler i taget.

Træterrasser 


Størrelse på træterrasse
Terrassegulv leveres i størrelse iht. entreprisetilbud / tilbud

Træterrasse

Speciel forarbejdede træterrasseplanker med skridsikker overside leveres i dimension 28 x 145 mm. terrassebrædder med riller i brun imprægneret.  Afgrænsning af terrasse sker med lodret terrassebræt.  Til montering anvendes rustfrie skruer. Underkonstruktion opbygges af trykimprægneret bjælker i dim. 45 x 150 mm. Træterrassen opbygges på støbt fundamentsvanger.
Som tilvalg kan træterrasser leveres i ædeltræ (hårdt træ).

  

 Seest Huse A/S • Nordager 2 • DK-6000 Kolding • Hovedkontor 75 52 69 11 • Salgskontor 48 17 69 08 • E-mail: info@skarebyg.dk