75 52 69 11 is@seesthuse.dk

SAMTYKKEERKLÆRING TIL BEHANDLING AF PERSON-OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED KATALOGBESTILLING

version 1.0.0

For at efterkomme dit ønske om at modtage vores kataloger behandler Seest Huse A/S en række nødvendige personoplysninger om dig.

Behandlingen vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og i henhold til Seest Huse A/S’ Underretning om indsamling af personoplysninger (Persondatapolitik). 

Ved at indsende dine personoplysninger, og herved bestille trykt markedsføringsmateriale, giver du samtykke til, at Seest Huse A/S behandler følgende almindelige personoplysninger:

  • Navn
  • Bopælsadresse
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse
  • Eventuel byggeadresse
  • Andre personoplysninger som du aktivt afgiver ved katalogbestillingen

Formål
Seest Huse A/S kan anvende personoplysningerne i anonymiseret form til statistik samt optimering af vores markedsføring og indhold.

Periode for opbevaring
Personoplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter oplysningerne, når de ikke længere er nødvendige. Opbevaringsperioden ved katalogbestilling er op til 6 år.

Dine rettigheder
Du kan tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet personoplysninger om dig. Henvendelse herom kan ske til:info@skarebyg.dk

For så vidt angår dine øvrige rettigheder henvises til Seest Huse A/S’ Underretning om indsamling af personoplysninger (Persondatapolitik).