Elementproduktion

Elementproduktion

Mange tror, at det er mest korrekt at bygge huse på den gammelkendte måde, hvor håndværkerne går rundt på byggepladsen i al slags vejr og sætter husets forskellige dele sammen. Men bygningsreglementet foreskriver et krav om tørt byggeri. Et tørt byggeri er næsten umuligt at opnå på en udendørs byggeplads, hvor det kan tage uger, før husets dele er lukket.

Fordele ved egne produktionshaller

SEEST HUSE producerer alle individuelle elementer til fritidshusene i egne produktionshaller. Dette foregår i konstant temperatur. Med et fabriksfremstillet hus fra SEEST HUSE får du en lang række fordele.

Ensartet høj kvalitet

Alle husets udvendige dele fremstilles og samles indendørs. Her er temperatur, luftfugtighed med videre styret helt nøjagtigt. Det giver præcision og kvalitet i håndværket, som er umulig at opnå på en udendørs byggeplads.

Flot finish

Vores unikke koncept betyder, at alle bygningens elementer passer sammen i faste mål. Det vil sige, at der altid er flot finish i samlinger og overgange – ved vinduer, tagudhæng, døre med videre. Det betyder, at der ikke er behov for dyre og tidskrævende tilskæringer og tilpasninger.

Perfekt ilagt vindspærre og tætning omkring vinduer og døre

Et fabriksfremstillet hus har de bedste kår for perfekt ilægning af vindspærre, og vi kan lave en helt korrekt tætning omkring vinduer og døre. Det er næsten umuligt at håndtere dette på en byggeplads. Resultatet er et tæt, varmt og tørt hus med en minimal varmeregning mange år fremover.

Ingen hovsa-løsninger

Sammen med en løbende kvalitetskontrol sikrer et unikt modulsystem, at alle elementer er gennemprøvede og passer sammen. Det betyder, at der ikke opstår overraskelser og skjulte fejl, som der ellers ofte gør i dansk byggeri grundet travle hovsa-løsninger.

Intet unødigt tidsforbrug

Den rationelle produktionsform sikrer, at kunden får en høj og ensartet kvalitet til konkurrencedygtige priser.

Byggeri med typehusfordele

Et SEEST HUS er ikke et typehus, men konceptet indeholder typehus-fordele for at opfylde de krav, som stilles til et husbyggeri i dag. Det er vigtigt, at et byggefirma har en overskuelig størrelse, hvor alle afdelinger og faggrupper kender hinanden og er klar over deres rolle i processen. Hos SEEST HUSE har du kontakt til en, som dagligt kan følge din byggesag – om den er på tegnebrættet, i produktionen eller på vej til byggepladsen.

Elementafdeling
Præcise leveringstider

Huset står færdigt til tiden

Allerede når du har sat din underskrift, er du blevet tildelt et internt byggenummer, som nøje beskriver hvor og hvornår, huset skal leveres. Hele produktionen er ordreproducerende, og alt råtræ bliver mærket med byggenummer for kvalitetssikring.

Det kan være svært at tro på, at huset står færdigt til tiden, når der stadig kun er et fundament to måneder før afleveringsdagen. Men vi har ingen problemer med at nå den aftalte afleveringsdag.

Mange dele kører fra produktionen og ud til byggegrunden på samme tid. Det gælder blandt andet hele vægsider isat vinduer, døre, udvendig beklædning, dampspærre, hele køkkenkarnapper, muret skorsten i sektioner og færdige spær. På byggegrunden står et byggehold klar til at modtage råhuset. På få timer bliver huset lukket, så fugt hverken forstyrrer byggeprocessen eller materialerne. Den resterende færdiggørelse indvendigt kører efter en fastlagt plan og er styret i forhold til tid.