75 52 69 11 is@seesthuse.dk

FRA TEGNING TIL FÆRDIGE HUSE

– Det er her vi skaber dit SEEST HUS

SEEST HUSE har administration, produktion og udstillingsplads tæt på motorvejsafkørslen ved Kolding Nord.

SEEST HUSE er en del af Skare Byg Koncernen.

Skare Byg Koncernen ejer adressen Nordager 2-4, som ligger på et 5 hk stort areal med administrationsbygninger og produktionsbygninger på i alt 12.000 m .

SEEST HUSE råder over en administrationsbygning på 400 m2, et produktionsanlæg på 3000 m2 og en udstillingsplads på 5000 m2 med 2 udstillingshuse.

De øvrige administrationsbygninger og produktion er inddelt og udlejet til ekstern international produktionsvirksomhed, samt en offentlig institution.

Skare Byg koncernen opførte i 2004-2005 domicilet på Nordager efter at have været bosat i Koldings bydel Seest i 35 år.

Bydelen Seest i Kolding blev i november 2004 ramt af en fyrværkerikatastrofe, hvor SEEST HUSEs tidligere administration og produktion var nabo til. Bygningerne blev totalskadet,
og vi valgte derfor at udflytte fra Seest og fandt erhvervsgrunden i Koldings nordlige bydel.

I dag har vi luft og plads, både til at vise vores flotte produktion og udstillingsplads frem og til at forsætte vores intention om at bygge Danmarks flotteste Huse