48 17 69 08 info@skarebyg.dk

Generelt og forbehold

Generelt
Evt. tilslutningsafgifter, landinspektør, bygningsgebyrer, jordbundsundersøgelse er excl. Udvendige ledninger for afløb, el, vand, tlf. etc fra hus til forsyningssteder, samt etablering og forbrug til byggestrøm og byggevand og tilkørsel / bortkørsel af overskudsjord og bortkørsel af byggeaffald er excl.

Udstyr
Der henvises til den gældende prisliste for Seest Huse ELEGANCE samt entreprisetilbud.

Billeder / tegninger af huse kan indeholde ekstraudstyr. Møbler, som er indtegnet på planer er ikke inkluderet i priserne.

Ophavsret
Seest Huse A/S Elegance har ophavsret på konstruktioner og modeller.

Produktudviklng
Pga. den løbende produktudvikling af Seest Huse ELEGANCE forbeholder vi os ret til uden varsel at ændre konstruktion og materialevalg mv. Evt. ændring vil som min. altid modsvare Seest Huse Elegance konstruktions- og materialebeskrivelse med hensyn til specifikation og lovkrav.

Konstruktion og leveringer kan variere for de enkelte husmodeller. Der henvises til entreprisetilbud / entreprisekontrakt med aftale om leveringer.