Tagkonstruktion og terrasse

Tagkonstruktion og terrasse

Tagkonstruktioner og terrasser hos SEEST HUSE er lavenergidesignet med bæredygtige materialer. Bjælkespær og limtræ sikrer stabile lofter. Træbeklædning er æstetisk på tagudhæng og overdækkede terrasser. Zinktagrender og inddækninger giver holdbare detaljer.

Tag, loft og udhæng

Tagkonstruktion (lavenergi)
Tagkonstruktionen udføres som bjælkespærskonstruktion og opbygges på gennemgående limtræskonstruktion i kippen. Vinkelhuse konstrueres med bærende kehl-spær i limtræ, således loftet også følger taghældningen i vinkelbygningen. Dimensioner i henhold til statik og hustype. Synligt limtræ hvidmales en gang fra fabrik.

Loftsbeklædning
Som indvendig loftbeklædning monteres ludbehandlede 120 mm brede profilbrædder, opsat på diffusionstæt PVC-fri folie.

Tagudhæng
Tagudhæng leveres af vaccumimprægnerede og to gange hvidmalede sternbrædder. Undersiden af udhænget beklædes med hvidtonede profilbrædder med indbygget insektnet.

Overdækket terrasse og indgang
Overdækkede terrasser og indgangspartier leveres, hvor undersiden er beklædt som udhæng. Lævægge på terrassen leveres træbeklædt eller med glas, jf. entreprisetilbud.

Bærende søjler
Bærende søjler forarbejdes runde med speciel kejletop og hvidbehandles. Søjlerne opsættes i galvaniseret søjlefod.

Bærende remme og bjælker
Alle bærende remme og vandrette bjælker udføres i limtræ og hvidmales to gange.

Tagbeklædning, tagrender og inddækninger

Tagbeklædning
Tagbeklædning udføres af tagsten i fabrikat dobbeltfalset IBF, som udvælges i SEEST HUSEs farvesortiment.

Undertagsdug
Under tagstenene monteres diffusionsåben tagdug, som fastholdes med 45 mm afstandslægter. Undertaget monteres med blafreklodser.

Zinktagrender
Tagrender og nedløbsrør leveres i zink. Nedløbsrør afsluttes 10 cm under beklædningen.

Zinkinddækninger
Topinddækning af sternbrædder i gavle udføres af 100 mm lodret zinkbeklædning. Inddækningsprofiler til skotrender og tagrender udføres ligeledes af zink.

Udluftningsventiler
Rumudluftning fra badeværelser samt køkken føres i isolerede rør til udluftningsventiler i taget.

Træterrasser

Størrelse
Terrassegulv leveres i størrelser med henblik på entreprisetilbud eller tilbud.

Træterrasse
Specielt forarbejdede træterrasseplanker med skridsikker overside leveres i dimision 28 x 145 mm terrassebrædder med riller i brun imprægnering. Afgrænsning af terrasse sker med lodret terrassebræt. Til montering anvendes rustfrie skruer. Underkonstruktion opbygges af trykimprægnerede bjælker i dimission 45 x 150 mm. Træterrassen opbygges på støbt fundamentsvanger. Som tilvalg kan træterrasser leveres i ædeltræ, hårdt træ.