Søg
Close this search box.

Tagkonstruktion og terrasse

Tagkonstruktion og terrasse
Seest Huses tagkonstruktion og terrasser er lavenergidesignet med bæredygtige materialer. Bjælkespær og limtræ sikrer stabile lofter, med tagudhæng og overdækkede terrasser med æstetisk træbeklædning. Zinktagrender og inddækninger giver holdbare detaljer.

Tag, loft, udhæng

Tagkonstruktion (lavenergi)
Tagkonstruktionen udføres som bjælkespærskonstruktion og opbygges på gennemgående limtræskonstruktion i kippen.

Vinkelhuse konstrueres med bærende limtræs kehl-spær, således loftet også følger taghældningen i vinkelbygningen.

Dimensioner iht. statik og hustype. Synlig limtræ hvidmales 1 gang fra fabrik.

Loftsbeklædning
Som indvendig loftbeklædning monteres ludbehandlede 120 mm brede profilbrædder opsat på diffusionstæt PVC-fri folie.

Tagudhæng
Tagudhæng leveres af vaccumimprægnerede og to gange hvidmalede sternbrædder. Underside af udhænget beklædes med hvidtonede profilbrædder med indbygget insektnet.

Overdækket terrasse / indgang
Overdækkede terrasser og indgangspartier leveres med underside beklædt som udhæng. Terrasselævægge leveres træbeklædt eller med glas jf. entreprisetilbud.

Bærende søjler
Bærende søjler forarbejdes runde med speciel kejletop og hvidbehandles. Søjlerne opsættes i galvaniseret søjlefod.

Bærende remme / bjælker
Alle bærende remme / vandrette bjælker udføres i limtræ og hvidmales to gange.

Tagbeklædning, tagrender, inddækninger

Tagbeklædning
Tagbeklædning udføres af tagsten i fabrikat dobbeltfalset IBF som udvælges i Seest Huses farvesortiment.

Undertagsdug
Under tagstenene monteres diffusionsåben tagdug, som fastholdes med 45 mm afstandslægter. Undertaget monteres med blafreklodser.

Zinktagrender
Tagrender og nedløbsrør leveres i zink. Nedløbsrør afsluttes 10 cm under beklædningen.

Zinkinddækninger
Topinddækning af sternbrædder i gavle udføres af 100 mm lodret zinkbeklædning. Inddækningsprofiler til skotrender og tagrender udføres ligeledes af zink.

Udluftningsventiler
Rumudluftning fra badeværelser samt køkken føres i isolerede rør til udluftningsventiler i taget.

Træterrasser

Størrelse på træterrasse
Terrassegulv leveres i størrelse iht. entreprisetilbud / tilbud

Træterrasse
Speciel forarbejdede træterrasseplanker med skridsikker overside leveres i dimension 28 x 145 mm. terrassebrædder med riller i brun imprægneret. Afgrænsning af terrasse sker med lodret terrassebræt. Til montering anvendes rustfrie skruer. Underkonstruktion opbygges af trykimprægneret bjælker i dim. 45 x 150 mm. Træterrassen opbygges på støbt fundamentsvanger.
Som tilvalg kan træterrasser leveres i ædeltræ (hårdt træ).