Husets konstruktion

Husets konstruktion

SEEST HUSE bygger på bæredygtige principper vedrørende husets konstruktion, herunder lavenergifundament, isolerede terrængulve, PVC-fri kloak, robuste vægge, elegant beklædning og lydisolerede skillevægge. Alt fra fundament til køkkenhalvvæg er nøje planlagt med fokus på holdbarhed og energieffektivitet.

Fundament, gulvkonstruktion og afløb

Randfundament (lavenergi)
Specielt lavenergifundament med 25 cm brede fuldstøbte randfundamenter i beton type 25. I top og bund indstøbes fire Ø12 tentor-stål for at imødegå revnedannelser. Total sokkelhøjde er beregnet til 110 cm, hvor der heraf er omkring 20 cm synlig sokkel over terræn. De øverste 40 cm af fundamentet udføres med lodret 75 mm isolering med speciel konstruktion af leca-therm. Fundamentet monteres med nødvendige husforankringer, og synligt fundament betonsvummes eller pudses.

Terrængulve (lavenergi)
På sandlaget udlægges 320 mm tykke højisolerende og kapillarbrydende gulvelementer, jf. DS 410. På disse fuldstøbes et ca. 120 mm selvbærende betondæk i betonstyrke 25 med indstøbt armeringsnet i henhold til DS 13 0 82. Hele husets konstruktion radonsikres i henhold til BR 99.

Fundament til træterrasser
Fundamentet til træterrasse udføres af 200 x 300 leca- /beton.

Kloak

Indvendige afløbsledninger udføres af PVC-frie Wavin afløbsrør, som føres 1 m uden for fundamentet, hvor det er klar til tilslutning til det udvendige afløbssystem.

Afløbsriste
I brusenichen udføres forkromet, trekantet hjørne-afløbsrist.

Vægge

Vægkonstruktion
280 mm ydervægskonstruktion, opbygget af kraftig tømmerkonstruktion. Elementerne er udført på fabrik efter nyeste lavenergimetoder i forhold til tæthed og isoleringskrav. Væggene krydsisoleres med 240 mm isolering i klasse 34.

Udvendig beklædning
Udvendig beklædning monteres lodret med 28 x 175 mm brede planker. Plankerne er af gran og i speciel SEEST HUSE K-Profil. Elegance Serien leveres i glat eller ru udførelse. Plankerne er malerbehandlet én gang fra fabrik i skifersort og efterbehandles én gang jf. farvesortiment udvalgt i Elegance. Efter montage på byggepladsen foretages eventuel malerreparation.

Beklædninger monteres på ventilationsbånd og heldækkende vindspærre.

Indvendige skillevægge
Skillevægge udføres med lydisolering, foretaget med isolering.

Alle skillevægge, undtagen badeværelser, udføres som 100 mm vægge. Badeværelser udføres som 130 mm med vådrumssikring.

Halvvæg i køkken
Halvvæg i køkken jf. plantegning udføres i samme opbygning som skillevægge med filt og i en højde af 120 cm. Topplade leveres som massiv 300 m træ jf. valg som køkkenbordplade.