Byggegrund og ansøgning

Byggegrund og ansøgning

SEEST HUSE sikrer en grundig projektplan med tilrettede tegninger og ansøgninger. Byggegrunden vurderes for bæredygtighed, tilgængelighed og terræn. Jordarbejde inkluderer overfladejordafgravning og erstatning med komprimeret sandlag.

Projekt og byggeansøgning

Projekttegninger
Projekttegninger tilrettes med fundamentsplan, afløbsplan, grundplan, facadetegninger, nødvendige snittegninger samt projekttegning med bebyggelsens placering på byggegrunden.

Byggeansøgning
SEEST HUSE ansøger om normal byggetilladelse hos de respektive myndigheder. Herunder foretager vi eventuelle anmeldelser over for grundejerforening og fredningsnævn.

Byggegrund og husafsætning

Byggegrund
Prislisteprisen er baseret på, at byggegrunden er plan jf. pkt. 2.4, uden høj grundvandsstand, bæredygtig og ryddet for bevoksning, trærødder og så videre. Desuden skal en 30 ton og 15 meter lastbil kunne køre frem til opførelsesstedet.

Husafsætning
Bebyggelsen skal afsættes af aut. landinspektør, der samtidig skal attestere bebyggelsens lovlige placering. Alle skelpæle skal være synlige. Landinspektørudgifter er excl.

Jordbundsundersøgelse
Der skal foreligge jordbundsundersøgelse, som skal bekræfte jordbundens bæreevne. Jordbundsundersøgelse er excl.

Skrående byggegrund
Prislisteprisen er baseret på, at terrænet er plant inden for +/- 15 cm.

Jordarbejde

Overfladejord
Inden for bebyggelsen afgraves overfladejorden i maks. 15 cm dybde og henlægges i depot på byggegrunden. Overfladejorden erstattes af et 15 cm komprimeret sandlag.