Søg
Close this search box.

Byggegrund og ansøgning

Byggegrund og ansøgning
Seest Huse sikrer en grundig projektplan med tilrettede tegninger og ansøgning. Byggegrunden vurderes for bæredygtighed, tilgængelighed og terræn. Jordarbejde inkluderer overfladejordafgravning og erstatning med komprimeret sandlag.

Projekt og byggeansøgning

Projekttegninger
Projekttegninger tilrettes med fundamentsplan, afløbsplan, grundplan, facadetegninger, nødvendige snittegninger samt projekttegning med bebyggelsens placering på byggegrunden.

Byggeansøgning
Seest Huse A/S ansøger om normal byggetilladelse hos de respektive myndigheder, herunder foretager evt. anmeldelser overfor grundejerforening og fredningsnævn.

Byggegrund, husafsætning

Byggegrund
Prislisteprisen er baseret på, at byggegrunden hvor bebyggelsen skal opføres er plan jf. pkt. 2.4, er uden høj grundvandsstand, bæredygtig og ryddet for bevoksning, trærødder, etc. Endvidere skal der kunne køres helt frem til op-førelsesstedet med 30 t tung og 15 m. lang lastbil.

Husafsætning
Bebyggelsen skal afsættes af aut. landinspektør, der samtidig skal attestere bebyggelsens lovlige placering. Alle skelpæle skal være synlige. Landinspektørudgifter er excl.

Jordbundsundersøgelse
Der skal foreligge jordbundsundersøgelse, som skal bekræfte jordbundens bæreevne. Jordbundsundersøgelse er excl.

Skrående byggegrund
Prislisteprisen er baseret på, at terrænet, hvor bebyggelsen skal opføres, er plan indenfor +/- 15 cm.

Jordarbejde

Overfladejord
Inden for bebyggelsen afgraves overfladejorden i max. 15 cm dybde, og henlægges i depot på byggegrunden. Overfladejorden erstattes af et 15 cm komprimeret sandlag.